Een autoloze zondag daarom kiesde we voor De Brugsche Globetrotters: start was 500M van het Station met een Mobility Deal voor 9.90e .

De 13 km wandelde langs het Begijnhof en het minnerwaterpark met veel Animatie,

Begijnhof Kapel Maagd der Armen Banneux ,St Elisabethkerk ,verderop een Carillon ambulant van Prague met 57 Klokken weegde samen 4.950kg kleinste was 5kg de grootste 860kg de kant van de bestuurder was ook in middel een orgel in het geheel met instrumenten12.000kg Gebouwdt in 2000/2001 in samen werking van Soceteiten.

Hebben soms het parcours verlaten om het oud St Janshospitaal en Apotheek te bezichte het Belfort koer te veel volk om boven tegaan.

Na 4.7Km Rustpost in Hof Van Watervliet nadien het Centrum ,park ,Canadabrug twee bizons van de oorlog 1945 ,Tweede rustpost Lodewijk College na 11.1km nog 1.9km langs het station naar het startpunt

Buiten een poduim want het was ook Gordel in Brugge er waren maar lifst 3.994 fieters

en 1.149 Wandelaers iedereen kreeg en potje Viooltjes mee.